தஞ்சாவூர் புத்தக திருவிழா தஞ்சாவூர் புத்தக திருவிழா தஞ்சாவூர் புத்தக திருவிழா தஞ்சாவூர் புத்தக திருவிழா தஞ்சாவூர் புத்தக திருவிழா

மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் தஞ்சாவூர்.

தொலைபேசி: 9443267422, 9176995878

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (ப.வ) தஞ்சாவூர்.

தொலைபேசி: 9884284080, 04362-238170